Menu

Boglige fag

“Det faglige fundament styrker dig til fremtiden.”

Boglig undervisning er en vigtig del af dit ophold på Balle. Vi bestræber os på et højt fagligt indhold som grundlag for din videre færd på en ungdomsuddannelse.

Undervisningen foregår i teams, hvor du er en del af et team 9 eller team 10. Det betyder, at du vil opleve både klasseundervisning og undervisning, hvor alle klasser i et team arbejder sammen. For at styrke din evne til samarbejde med andre i forskellige sammenhænge, tilrettelægger vi også skoleåret med længere undervisningsforløb og projekter. Det giver dig mulighed for at fordybe dig i emner og undertiden inddrage flere fag. Du får udfordret din faglighed og lærer vigtigheden af både din egen og andres deltagelse og engagement.

Vi underviser med moderne udstyr på smartboards, og notater fra timen kan efterfølgende sendes til dig og dine kammerater.

Din hverdag med fag, linjer og gymnastik
Vi skaber en varieret og indholdsrig hverdag, hvor du veksler mellem boglig undervisning, linjeundervisning og gymnastik. Sådan kombinerer vi indlæring og fysisk aktivitet, så du hele tiden kan føle dig motiveret. Hver aften har vi fordybelsestime, hvor de daglige lektier klares, og hvor der er mulghed for lektiehjælp. 


Bemærk at undervisningen i alle fag følger bekendtgørelser for folkeskolen, og du vil som elev komme til terminsprøver i alle fag og aflægge FSA for 9. klasse og FS10 for 10. klasse, når året er omme. Specielt for vores skole er det, at tysk og fysik/kemi er obligatoriske fag. 


Åbent hus aften

Kom og besøg os tirsdag den 21. maj 2019 til vores åbent hus aften.

Vi er en boglig orienteret skole med fokus på den enkelte elev i fællesskabet, hvor vi prioriterer høj faglighed, linjefagene rytmisk gymnastik, spring-styrke, musik, fodbold, håndbold, samt obligatorisk gymnastik for alle.

Læs mere her