Biologi

På Balle er biologiundervisningen obligatorisk i 9. klasse.

På Balle er biologiundervisningen obligatorisk i 9. klasse.

Undervisningen sigter både mod en eventuel udtræksprøve i faget og den fælles naturfaglige prøve og supleres med faget naturfag.
 
Undervisningen i biologi skal give dig et bredt kendskab til naturens mangfoldighed, vores miljø og sundhed, samt give dem grundlæggende forudsætninger for at tage stilling til vigtige personlige og etiske spørgsmål. Dette sker gennem arbejdet med emner som bæredygtig udvikling, økosystemer og mikrobiologi.

 
Undervisningen skal fremme din selvstændige stillingtagen og ansvarlighed overfor problemer der vedrører miljø og levevilkår, og samspillet mellem menneske og natur.
Når det er muligt indgår et undersøgende element i arbejdet, og eleverne får ved hjælp af forskellige arbejdsmetoder og udtryksformer mulighed for at udvikle erkendelse, nysgerrighed.

Scroll to Top

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her. Hermed modtager De nyeste kursusprogram samt info om Balle Kursus & Læring