Studievejledning

”Dine valg – med vores hjælp”

Studievejledning

På Balle får du naturligvis den studievejledning, du skal bruge for at få klarhed over de muligheder, du har for fremtiden. Samtidig hjælper vi dig med at få skabt en sikkerhed i dit valg af ungdomsuddannelse.

I løbet af et skoleår på Balle skal du have samtaler med en af vores tre vejledere efter behov og som udgangspunkt min. 2 gange. Men du har altid mulighed for flere samtaler, hvis enten du eller dine forældre ønsker det – eller vi vurderer, at det er nødvendigt.

Vi arbejder sammen om den rette uddannelse for dig, og det er vores vision, at du får fuldt indblik i dine muligheder og overblik over ungdomsuddannelser. Her indgår vi i et vigtigt samarbejde med dig som elev, dine forældre og os. Vi tager udgangspunkt i dine ønsker og muligheder, og derudover er vi som skole forpligtet på at vurdere, om du er uddannelsesparat til dit uddannelsesønske.

Vores studievejledere er: Stine Knudsen samt Anja Boisen- Seefeldt.

Uddannelsesplan
Alle elever i 9. og 10. klasse skal udfylde en uddannelsesplan, som sendes sammen med tilmeldingen til en ungdomsuddannelse. Denne plan indeholder en beskrivelse af, hvad du vil bruge din uddannelse til, og hvordan du når frem til dit mål. Uddannelsesplanen udfyldes digitalt.

Uddannelsesdage

Vi har i løbet af skoleåret indlagt nogle uddannelsesdage, hvor vi fordyber os i forskellige uddannelser. Her får vi bl.a. besøg af studievejledere fra ungdomsuddannelserne. Vi får også besøg af forældre, der kan give indblik i deres daglige jobs for dermed at afspejle virkelighedens verden over for dig.

Ansøgning til en ungdomsuddannelse

Vi ansøger digitalt på www.optagelse.dk.

Obligatorisk Selvvagt Opgave
Hvis du går i 10. klasse, skal du, med udgangspunkt i din uddannelsesplan, skrive en obligatorisk selvvalgt opgave, der handler om din fremtidige uddannelse og dit fremtidige job.

Du kan også læse yderligere om vores studievejledning HER

Scroll to Top

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her. Hermed modtager De nyeste kursusprogram samt info om Balle Kursus & Læring