Dansk

“Dansk er et dannelsesfag”

Dansk er almendannende. Dansk er et fag, der, ud over at styrke dine færdigheder, udstyrer dig med redskaber til at få indsigt i din egen personlighed og verden omkring dig.

At læse, at forstå det læste, at se igennem tekster, at analysere og fortolke, at fordybe sig – alt dette bestræber vi os på at give dig tid og rum til.

At tage stilling, at diskutere, at argumentere, at fremlægge – alt dette kræver sproglige færdigheder, og dem vil vi gerne give dig mulighed for at udvikle.

Du vil møde danske noveller og romaner, digte, artikler, spillefilm, dokumentarfilm, kortfilm, blogs, foredrag – kort sagt forskellige danskfaglige genrer. Du vil få indblik i forskellige store danske forfatterskaber, og du vil få indsigt i og forståelse for litterære perioders sammenhæng med historie, kultur og samfund gennem tiderne.

Du vil blive konfronteret med temaer, som er udfordrende, givende, provokerende.

Den skriftlige del af danskundervisningen kommer i fokus året igennem.
Arbejdet med grammatik, retstavning og skriftlig formulering trænes løbende. At skrive varieret, personligt og korrekt er ikke kun en faglig, men også en personlig kompetence, og opgaver i modtagerrettet kommunikation kombineres med skrivning af forskellige genrer såsom fx erindringer, artikler, essays, kommentarer, debatindlæg, blogs, taler, dagbøger.

Både i det mundtlige og det skriftlige arbejde behandles stoffet multimodalt og digitale medier danner grundlaget for arbejdet. Herved danner vi rammer for en kildekritisk tilgang ved brug af det åbne internet, så du er godt forberedt til de nye udfordringer ved den skriftlige prøve.

Danskfaglige færdigheder er en forudsætning for at udtrykke sig, meddele sig, argumentere, give udtryk for sine holdninger, markere sig personligt, udtrykke følelser, få indflydelse. Vi vægter i den sammenhæng at stimulere din selvstændighed og evne til at indgå i gruppearbejde.

På enhver ungdomsuddannelse er dansk et hovedfag, og vi vil gerne styrke dig og udvikle dine danskfaglige færdigheder, så du føler dig godt rustet til at gå videre i dit uddannelsesforløb.

Vi afholder terminsprøver og danskundervisningen afsluttes med fp9 og fp10.

Scroll to Top

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her. Hermed modtager De nyeste kursusprogram samt info om Balle Kursus & Læring