Engelsk

“Som verdensborger er det engelske sprog din vigtigste adgangsbillet”

Ingen tvivl om at det engelske sprog får større og større betydning. På Balle mener vi, at vores opgave er at åbne dine øjne for hele verden omkring dig. I engelskfaget har vi naturligvis fokus på de engelsksprogede og engelsktalende lande.

Du vil blive udfordret både mundtligt og skriftligt. Du vil få muligheden for at få indsigt i historiske og kulturelle forhold og du vil blive trænet i at kommunikere og præsentere på engelsk.
Dette kræver alt sammen, at du formår at tage stilling til diverse problemstillinger, og vi vil træne dine evner til at deltage i diskussioner, oplæg, debatter, fremlæggelser etc..

Sideløbende vil vi i undervisningen inddrage aktuelle emner fra de føromtalte lande. Det er derfor vigtigt, at du følger lidt med i, hvad der sker i verden omkring os – selvom din verden primært kommer til at hedde Balle.

Emner kunne hedde: Brexit, American Election, Global Warming

For at begå sig på engelsk er det ikke nok blot at kunne tale og forstå det. Du skal også lære at formulere dig på skrift. Heldigvis hænger de to ting sammen, og udviklingen af et godt grammatisk fundament vil smitte af og gøre dit talte sprog og ordforråd mere korrekt, frit, og flydende.

Som du kan læse her, kræver det din egen aktive deltagelse at få fuldt udbytte af undervisningen. Til gengæld vil vi skabe rigtig gode muligheder for at du kan dygtiggøre dig.
Du vil komme til at arbejde multimodalt, og undervisningen baseres primært på brug af de digitale medier.

Vi afholder terminsprøver og året afsluttes med FP9 og FP10.

 
Scroll to Top

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her. Hermed modtager De nyeste kursusprogram samt info om Balle Kursus & Læring