Fysik/Kemi

På Balle er fysik-kemi obligatorisk i 9. og 10. klasse.

På Balle er fysik-kemi obligatorisk i 9. og 10. klasse.

Undervisningen sigter i 10. klasse mod den afsluttende praktisk-mundtlige prøve.

I 9. klasse sigter undervisningen både mod en eventuel udtræksprøve i faget og den fælles naturfaglige prøve. Undervisningen i 9. klasse supleres med faget naturfag.

I den daglige undervisning arbejder vi med at give dig en grundlæggende teoretisk forståelse samt en naturvidenskabelig tilgang til problemstillingerne, så du bliver i stand til at planlægge, udføre og evaluere et forsøg.

Du får ved hjælp af forskellige arbejdsmetoder og udtryksformer mulighed for at udvikle erkendelse, nysgerrighed, fantasi og lyst til at lære. Det er målet, at undervisningen skal fremme din selvstændige stillingstagen og ansvarlighed overfor problemer, der vedrører miljø og levevilkår, og samspillet mellem menneske og natur.

De praktiske opgaver udføres i grupper for at fremme en aktiv dialog. 

Vi tager så vidt muligt udgangspunkt i dagligdags fænomener for på den måde at styrke din motivation i fysik-kemi undervisningen gennem emner som f.eks. lyd, fødevarer, elektricitet og energi. Formålet er, at du bliver i stand til at forstå sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Scroll to Top

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her. Hermed modtager De nyeste kursusprogram samt info om Balle Kursus & Læring