Historie

På Balle har alle i 9. klasse i gennemsnit en halvanden times undervisning i historie om ugen. Undervisningen vil foregå på hold af ca. 20 elever, og den vil veksle mellem læreroplæg, dialog blandt læreren og eleverne og gruppearbejde. Historie er et udtræksfag, hvilket betyder, at der er en mulighed for, at du skal op til 9. klasses mundtlig afgangsprøve i historie, når vi når til juni.
Historieundervisningen skal gerne munde ud i, at du opnår en større forståelse for Danmarks og verdens historie, og at du kan sætte denne historiske indsigt i perspektiv til det samfund, vi lever i, i dag – at verden af i dag er et produkt af den historie, der er gået forud. Der vil blive arbejdet med forskellige styreformer, med hovedvægten på demokratiet og den måde, hvorpå vi driver demokrati i Danmark. Det vil især ske ved at arbejde med Grundloven af 1849, udviklingen af den og ved at se på FN’s menneskerettigheder, herunder tiden før, under og efter 2. verdenskrig. Derudover vil der bl.a. blive arbejdet med Danmarks grænser igennem tiden, samt hvilken indflydelse det havde på Danmarks selvforståelse. Du vil arbejde projektorienteret og undersøgende i forhold til det historiefaglig i den daglige undervisning, ligesom du skal gøre til prøven til sommer. Du vil blive præsenteret for forskellige kilder, som de skal tage kritisk stilling til, og hvor de kan se, at historien bliver opfattet og beskrevet forskelligt ud fra den part i historien, der fortæller den.

Scroll to Top

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her. Hermed modtager De nyeste kursusprogram samt info om Balle Kursus & Læring