Matematik

Undervisningen er målrettet mod undervisningsministeriets prøver; FP9 og FP10.

Undervisningen sigter ligeledes mod at give dig et dannelsesmæssigt aspekt, hvor matematik i anvendelse og problemorienteret undervisning er i fokus.

For at imødekomme alles behov, undervises der efter forskellige metoder. Vi bruger IT – programmerne Geogebra og Excel som en intergreret del af undervisningen.

Herunder eksperimenterende og undersøgende matematik, hvor der er sammenhæng mellem praksis og teori.

Da efterskoleelever kommer fra mange forskellige skoler og dermed også med meget forskellige forudsætninger, lægger vi vægt på at undervisningen bliver differentieret. Undervisningen er organiseret som klasseundervisning, derudover arbejdes der i mindre grupper, hvor der er fokus på niveaudeling eller kønsdifferentiering.

Scroll to Top

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her. Hermed modtager De nyeste kursusprogram samt info om Balle Kursus & Læring