Samfundsfag

Der undervises i samfundsfag på 9. klassetrin én gang om ugen, og derudover inddrages faget som en naturlig del af arbejdet med projektopgaven i efteråret. Undervisningen tager udgangspunkt i Fælles Mål, som beskriver:

“Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne skal opnå kompetencer til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund.”

Undervisningen veksler mellem læreroplæg og mundtligt gruppearbejde og er i høj grad problemorienteret. Fra fagets færdigheds- og vidensmål arbejds med emner indenfor hvert af af kompetenceområderne:
Politik
Økonomi
Sociale og kulturelle forhold
Samfundsfaglige metoder

Hvert emne afsluttes med en undersøgelse af selvvalgte problemstillinger indenfor emnet, som skal belyses via relevante kilder, så du kender arbejdsformen, hvis du skulle være så heldig at trække faget til sommerens afgangsprøve.

Scroll to Top

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her. Hermed modtager De nyeste kursusprogram samt info om Balle Kursus & Læring