Tysk

“wir sprechen Deutsch”

På Balle er tysk et obligatorisk fag. I 10. klasse er eksamen obligatorisk, skriftlig såvel som mundtligt, mens det er et udtræksfag i 9. klasse.

På begge klassetrin er der terminsprøver, som vil blive afholdt i løbet af efteråret.

Der lægges vægt på et kreativt miljø, hvor der skal være mulighed for at udtrykke sig, såvel mundtligt som skriftligt. Der vil, ud over tekster, være smartboard-undervisning, internetbaserede opgaver, musik og film som dele af undervisnigen. Her arbejder vi især med at styrke din evne til at læse og forstå tysk samt at udtrykke sig mundtligt i samtale. Desuden arbejdes intensivt med den tyske grammatik samt med skriftlige øvelser.

Vi prioriterer, at du får indblik i tysk kultur og historie og arbejder derfor med emner, der er aktuelle i din hverdag.

Scroll to Top

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her. Hermed modtager De nyeste kursusprogram samt info om Balle Kursus & Læring