Tysk

“wir sprechen Deutsch”

På Balle er tysk et obligatorisk fag. I 10. klasse er eksamen obligatorisk, skriftlig såvel om mundtligt, mens det er et udtræksfag i 9. klasse.

På begge klassetrin er der terminsprøver, som vil blive afholdt i løbet af efteråret.

Der lægges vægt på et kreativt miljø, hvor der skal være mulighed for at udtrykke sig, såvel mundtligt som skriftligt. Der vil, ud over tekster, være smartboardundervisning, internetbaserede opgaver, musik og film som dele af undervisnigen. Her arbejder vi især med at styrke din evne til at læse og forstå tysk samt at udtrykke sig mundtligt i samtale. Desuden arbejdes intensivt med den tyske grammatik samt med skriftlige øvelser.

Vi prioriterer, at du får indblik i tysk kultur og historie og arbejder derfor med emner, der er aktuelle i din hverdag.

Scroll til toppen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her. Hermed modtager De nyeste kursusprogram samt info om Balle Kursus & Læring