Dig som forældre

”Hvorfor og hvordan? Vi støtter vores elever i en kritisk og nysgerrig tilgang til livet i løbet af efterskoleåret. Men vi ved også, hvor vigtigt det er, at du som forælder får svar på dine spørgsmål.”

Hvordan er hverdagen på skolen?

Før du som forælder overgiver os ansvaret i hverdagen, har du måske også nogle hvorfor og hvordan – spørgsmål. Du kan finde mange informationer her på hjemmesiden, men vi har også samlet et Q & A her:

Hvor mange elever og klasser har i hos jer?
Vi er 190 elever fordelt på 9. og 10. Klasse. Der er 7 klasser i alt.

Hvilke elever passer ind i jeres profil?
Selv om vi er en linjeorienteret skole, har vi en bred profil, hvor vi sørger for, at dit barn får udfordring indenfor både de boglige fag såvel som gymnastikken og linjerne.
Kendetegnet for Balle er, at vi binder det hele sammen i fællesskabet. Derfor vil hverdagen opleves forskelligt. Men der er gang i den, masser af idræt og bevægelse, for ikke at tale om den personlige bevægelse, der også er en stor del af vores hverdag. Den inkluderer både vores fag og rammer, men i høj grad også det kammeratskab, som gør efterskoleåret til et minde for livet.
Kom forbi til Efterskolernes Dag, Efterskolernes aften eller besøgsdagene.

Behøver eleverne at have et højt niveau inden for linjerne, eller kan interessen være nok?
Vi skelner ikke mellem niveau og interesse, før skoleåret starter. Det vigtigste er lysten og engagementet, og at eleverne forpligter sig til at gøre en indsats. På linjerne møder de mange med forskellig indgangsvinkel, nogle er meget dygtige, mens andre har interessen uden at have dyrket linjen før. Vores lærere tilpasser individerne til holdet, og på Balle bliver alle udfordret ud fra niveau og udgangspunkt.

I er en linjeorienteret skole. Hvilken indflydelse har det på de boglige fag?
Der er ingen tvivl om, at vi også prioriterer og motiveres af at sætte spot på boglige fag. Vores lærere indenfor de boglige fag udfordrer og fastholder den danske tradition. Skolen er bygget på de boglige grundpiller og udviklet med den linjeorienterede profil.

Hvordan støtter I fællesskabet?
For at støtte elevernes faglige og menneskelige udvikling har vi naturligvis lavet arrangementer hen over året. Udover at vi altid mødes til fællesgymnastik, har vi på Balle også dage og uger, hvor vi bryder vores normale skema op og laver noget helt andet. Det kan f.eks. være linjedage, stævner, drama, gymnastikuge og ikke mindst vores årlige skilejrskole.
Men først og fremmest har vi en to ugers introperiode, hvor eleverne oplever en grundig indkøring til efterskolelivet sammen med sine nye kammerater. Disse to uger er vigtige for alle på skolen. Vi lærer hinanden at kende og skaber fundamentet for et godt efterskoleår.

I har også fællesgymnastik. Er det en fysisk hård hverdag?
Lad det være sagt med det samme. På Balle kan vi godt lide at være fysisk aktive. Vi ser unge mennesker, der vokser og nyder fællesskabet gennem idræt. Derfor har vi blandt andet fællesgymnastik. Socialt, fysisk og mentalt tror vi på, at det styrker med de mange oplevelser, som fællesgymnastikken giver.

Hvordan sikrer I trivsel i hverdagen?                                                     
Eleverne bliver tilknyttet en kontaktlærer, der hjælper igang og sørger for kontakten til skolen og Jer, hvis der er behov. Kontaktlæreren arbejder også individuelt med dit barns trivsel på skolen.

Hvordan bliver vi som forældre inddraget i løbet af et efterskoleår?
To gange om året inviterer vi til en forældredag. Vi har skole-hjemsamtaler, hvor I taler med kontaktlæreren om barnets skolegang og om de ting, der lægger Jer på sinde.
Vi har også forældreweekender, hvor I får mulighed for at opleve skolens undervisning og samvær. Vi holder også forældrecafe og spørger gerne om din mening, og husker at høre dit svar. En løbende positiv dialog med dig som forælder, er uhyre vigtig for os.

Hvordan holdes vi ajour?
Alle forældre opfordres til at tilmelde sig skoleintra. På denne måde holdes du fuldt opdateret med hvad der sker på skolen. Eks. gennem nyhedsbreve, invitationer og andre direkte breve.

Hvad forventer I af os som forældre?
Vi håber, I støtter jeres barn med engagement og respekt for vores program og mål med efterskoleåret. Men ikke mindst, at I går i dialog med os, hvis der er ting, I vil snakke nærmere om eller har spørgsmål omkring..


Hvad skal eleverne selv stå for af praktiske ting?
Værelsesrengøring, tøjvask, generel oprydning og rengøring.

Skal eleverne i køkken?
Ja. eleverne har en uge, hvor de oplever at lave mad og hvad det ellers indebærer at være i et stort køkken, hvor der skal laves mad til 190 mennesker om dagen.

Hvor ofte kommer eleverne hjem?
Du kan komme hjem når vi har almindelig weekender, som vi har ml. 10-15 gange om året. Men vi oplever ikke den store lyst til at komme hjem, når først man er hos os.

Er det muligt at få fri fra undervisningen?
Det er selvfølgelig fristende at tage fri engang imellem, men vi anbefaler at læge- og tandlægebesøg klares på fridage og friweekender. Eleverne er en del af et større fællesskab, og der er programsat mange udviklende elementer i hverdagen. Hvis de tages ud af dem, kan det betyde, at de får mere arbejde med at vende tilbage og få genopfrisket. Socialt betyder det også meget for vores elever at være en del af efterskolelivet hele året.

Hvordan forholder vi os hvis eleverne bliver syge?
Ved almindelig utilpashed skal eleverne give læreren besked, og vi holder øje i løbet af dagen. Hvis sygdommen bliver værre, kontakter vi jer som forældre.
Eleverne kan blive hjemme, hvis der er sygdom.

Hvad skal eleverne have med af udstyr?
Arbejdscomputer og passende påklædning til sport eller linjeundervisning. På skolen får alle en Balle-dragt, som bruges, hvis vi skal samlet ud af huset til arrangementer og lignende.

Hvordan dækker forsikringen udstyr?           
Skolens forsikring dækker ikke private computere. Så undersøg gerne eget forsikringsselskab på forhånd.

Hvordan sikrer I eleverne mod eks. brug af alkohol, snus og rygning?      
Vi har faste grundregler på Balle, som alle skal overholdes. Det betyder, at vores elever ikke må ryge og drikke eller tage euroriserende stoffer, mens de er på skolen og er vores ansvar. Det er samtidig forbudt at have sex på skolen. Som skole tager vi disse regler meget alvorligt.

Hvordan forholder I jer som skole til elevfester?
Vi tager udgangspunkt i nedenstående skriv fra efterskoleforeningen omkring elevfester:
”Det er almindeligt, at eleverne selv tager initiativ til at afholde elevfester i en weekend og uden for skolens område, typisk i et lejet forsamlingshus.
Skolen har intet med disse arrangementer at gøre, men vi forsøger alligevel at være med påside- linjen. Det betyder, at skolen hjælper med at finde egnede tidspunkter for elevfesterne.
Desuden hjælper vi med at opstille gode retningslinjer for festerne, hvor der er alkohol til stede.
Det vigtigste ud over god planlægning er her, at der er et passende antal ædruelige forældre til stede under hele festen” (www.efterskoleforeningen.dk).

Desuden har vi udarbejdet en køreplan omkring elevfester som elever og forældre inddrages i inden første elevfest.

Hvad med fremtiden og ungdomsuddannelsen?
Vi har vejledning og studievejledning, hvor I som forældre involveres i et samarbejde om at gøre elevernes valg af uddannelse så realistisk som muligt. Det er vores strategi, at den enkelte får indsigt i egne muligheder og dermed et overblik over ungdomsuddannelserne. Det er vigtigt for os, at eleverne foretager bevidste valg og er opmærksomme på deres muligheder. Der vil blive talt om egne talenter, ressourcer og de menneskelige egenskaber. Livsmønstre og livskvalitet bliver vigtige emner også i andre sammenhænge end selve vejledningssamtalen.
 Den individuelle samtale er vigtig og foregår løbende året igennem.


Det er vigtigt at vælge den rigtige efterskole. Derfor opfordrer vi til, at du kigger rundt her på vores hjemmeside og kontakter os, hvis du har yderligere spørgsmål.

Scroll to Top

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her. Hermed modtager De nyeste kursusprogram samt info om Balle Kursus & Læring