Q & A

Q & A Efterskole

Før du vælger et skoleår på Balle, har du måske også nogle hvorfor- og hvordan-spørgsmål. Du kan finde mange informationer her på hjemmesiden, men vi har også samlet et Q & A her:

Hvor mange elever og klasser har I hos jer?
Vi er 190 elever fordelt på 9. og 10. Klasse. Der er 7 klasser i alt.

Hvilke elever passer ind i jeres profil?
Selv om vi er en linjeorienteret skole, har vi en bred profil, hvor vi sørger for, at dit barn får udfordring indenfor både de boglige fag såvel som gymnastikken og linjerne.
Kendetegnet for Balle er, at vi binder det hele sammen i fællesskabet. Derfor vil hverdagen opleves forskelligt. Men der er gang i den, masser af idræt og bevægelse, for ikke at tale om den personlige bevægelse, der også er en stor del af vores hverdag. Den inkluderer både vores fag og rammer, men i høj grad også det kammeratskab, som gør efterskoleåret til et minde for livet.
Kom forbi til Efterskolernes Dag, Efterskolernes aften eller besøgsdagene og se skolen og mærk stemningen.

Behøver eleverne at have et højt niveau inden for linjerne, eller kan interessen være nok?
Vi skelner ikke mellem niveau og interesse. Det vigtigste er lysten og engagementet, og at eleverne forpligter sig til at gøre en indsats. På linjerne møder de mange med forskellig indgangsvinkel, nogle er meget dygtige, mens andre har interessen uden at have dyrket linjen før. Vores lærere tilpasser individerne til holdet, og på Balle bliver alle udfordret ud fra niveau og udgangspunkt.
Læs mere om linjerne her eller se en præsentation af linjerne nedenfor.

I er en linjeorienteret skole. Hvilken indflydelse har det på de boglige fag?
Der er ingen tvivl om, at vi også prioriterer og motiveres af at sætte spot på boglige fag. Vores lærere indenfor de boglige fag udfordrer og udvikler vores faglige profil. Vi mener også, at det er sundt for eleverne at veksle mellem fysisk aktivitet og boglig undervisning.

Hvordan støtter I fællesskabet?

For at støtte elevernes faglige og menneskelige udvikling har vi naturligvis lavet arrangementer hen over året. Udover, at vi altid mødes til fællesgymnastik, har vi på̊ Balle også dage og uger, hvor vi bryder vores normale skema op og laver noget helt andet. Det kan f.eks. være linjedage, stævner, gymnastikdage og ikke mindst vores årlige skilejrskole.
Men først og fremmest har vi en uges introperiode, hvor eleverne oplever en grundig indkøring til efterskolelivet sammen med sine nye kammerater. Denne uger er vigtig for alle på skolen. Vi lærer hinanden at kende og skaber fundamentet for et godt efterskoleår.

I har også fællesgymnastik. Er det en fysisk hård hverdag?
Lad det være sagt med det samme. På Balle kan vi godt lide at være fysisk aktive. Vi ser unge mennesker, der vokser og nyder fællesskabet gennem idræt. Derfor har vi blandt andet fællesgymnastik. Socialt, fysisk, og motorisk mærker vi, at fællesgymnastikken udvikler den enkelte meget.

Hvordan sikrer I trivsel i hverdagen?                                                     
Eleverne bliver ved skolestart tilknyttet en kontaktlærer, som  sørger for kontakten mellem skolen og jer, hvis der er behov. Kontaktlæreren arbejder også individuelt med dit barns trivsel på skolen.

Hvordan bliver vi som forældre inddraget i løbet af et efterskoleår?
Vi har skole-hjemsamtaler, hvor I taler med kontaktlæreren om elevens skolegang og om de ting, der lægger jer på sinde.
Vi har også forældreweekender, hvor I får mulighed for at opleve skolens undervisning og samvær. Vi opfordrer til en løbende positiv dialog med jer som forældre.

Hvordan holdes vi ajour?
Alle forældre opfordres til at tilmelde sig VIGGO. På denne måde holdes du fuldt opdateret med hvad der sker på skolen. Eks. gennem info fra skolen, invitationer og meget mere.

Hvad forventer I af os som forældre?
Vi håber, I støtter jeres barn med engagement og respekt for vores program og mål med efterskoleåret. Men ikke mindst, at I går i dialog med os, hvis der er ting, I vil snakke nærmere om eller har spørgsmål omkring.


Hvad skal eleverne selv stå for af praktiske ting?
Værelsesrengøring, tøjvask, generel oprydning og områderengøring.

Skal eleverne i køkken?
Ja. eleverne har en uge, hvor de oplever at lave mad og hvad det ellers indebærer at være i et stort køkken, hvor der skal laves mad til 190 mennesker om dagen.

Hvor ofte kommer eleverne hjem?
Du kan komme hjem når vi har almindelig weekender, som vi har ml. 10-15 gange om året. Men vi oplever ikke den store lyst til at komme hjem, når først man er hos os.

Er det muligt at få fri fra undervisningen?
Det er selvfølgelig fristende at tage fri engang imellem, men vi anbefaler at læge- og tandlægebesøg klares på fridage. Eleverne er en del af et større fællesskab, og der er programsat mange udviklende elementer i hverdagen. Hvis de tages ud af dem, kan det betyde, at de får mere arbejde med at vende tilbage og få genopfrisket. Socialt betyder det også meget for vores elever at være en del af efterskolelivet hele året.

Hvordan forholder vi os hvis eleverne bliver syge?
Ved almindelig utilpashed og sygdom skal eleverne give læreren besked, og vi vil holde øje med dem i løbet af dagen. Hvis sygdommen bliver værre, kontakter vi jer som forældre.
Eleverne kan blive hjemme, hvis der er sygdom.

Hvad skal eleverne have med af udstyr?
Arbejdscomputer og passende påklædning til sport eller linjeundervisning. På skolen får alle en Balle-dragt, som bruges, hvis vi skal samlet ud af huset til arrangementer og lignende.

Hvordan dækker forsikringen udstyr?           
Skolens forsikring dækker ikke private computere. Så undersøg gerne eget forsikringsselskab på forhånd.

Hvordan sikrer I eleverne mod eks. brug af alkohol og rygning?      
Vi har faste grundregler på Balle, som alle skal overholdes. Det betyder, at vores elever ikke må ryge, drikke eller tage euroriserende stoffer herunder også E-cigaret og snus, mens de er på skolen. Det er samtidig forbudt at have sex på skolen. Som skole tager vi disse regler meget alvorligt.

Hvad med fremtiden og ungdomsuddannelsen?
Vi har vejledning og studievejledning. Det er vores strategi, at den enkelte får indsigt i egne muligheder og dermed et overblik over ungdomsuddannelserne. Det er vigtigt for os, at eleverne foretager bevidste valg og er opmærksomme på deres muligheder. Der vil blive talt om egne talenter, ressourcer og de menneskelige egenskaber. Livsmønstre og livskvalitet bliver vigtige emner også i andre sammenhænge end selve vejledningssamtalen.
 Den individuelle samtale er vigtig og foregår løbende året igennem.


Det er vigtigt at vælge den rigtige efterskole. Derfor opfordrer vi til, at du kigger rundt her på vores hjemmeside og kontakter os, hvis du har yderligere spørgsmål.

Scroll to Top

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her. Hermed modtager De nyeste kursusprogram samt info om Balle Kursus & Læring