Økonomi

Her kan du finde oplysninger om skolepenge

Økonomi

Vi har samlet de vigtigste oplysninger om økonomien ved et ophold på Balle. 

Pladsreservationsgebyr:
Hvis vi kan tilbyde dig en plads opkræver vi et pladsreservationsgebyr på 1.000 kr. Ved udmeldelse tilbagebetales beløbet ikke.

Indmeldelsesgebyr:
Der bliver opkrævet 2.000 kr. i januar måned året før skolestart. Ved udmeldelse tilbagebetales beløbet ikke.

Ugeprisen: (der betales i 11 rater med start ultimo juli måned)

2023-24 er prisen 2.700 DKK pr. uge i 42 uger.

Prisen er før fradrag af den statslige elevstøtte- inklusive alle rejser.

Statsstøtte:
Statsstøtten er afhængig af husstandsindkomsten to år før skolestart. Skolen vil indhente de nødvendige oplysninger.
Hvis I er skilt, er det hustandindkomsten, hvor barnet bor, som ligger til grund for beregningen af statsstøtten. I får typisk besked på tilskuddets størrelse i løbet af maj måned. 
Kontakt eventuelt skolens kontor for uddybende information.

 

Individuel supplerende støtte:
Det er muligt for den enkelte familie at søge individuel supplerende støtte. Det er en pulje, som er tilegnet familier, hvis sociale situation er præget af sygdom, arbejdsløshed eller lignende. Måske sammenholdt med en betydelig indtægtsnedgang. Kontakt eventuelt skolen for uddybende information.


Ved afbrydelse af opholdet i utide tilfalder der skolen et gebyr på 4 ugers opholdsbetaling, hvortil der ikke ydes offentlig støtte.

Scroll to Top

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her. Hermed modtager De nyeste kursusprogram samt info om Balle Kursus & Læring